Cizgelikedi Gorsel Ortamlar Tasarim_Egitim_Uretim
ileri Sayisal Fotografcilik Semineri
Bize ulasin...
Ana sayfa
Çizgelikedi, kurulduğu 2005 yılından bugüne, İzmir'de fotoğraf sanatı temelinde nitelik gözeten bir hareketlilik ve etkileşim yaratma amacıyla görsel dil ve fotoğrafa ilişkin projeler oluşturmakta ve gerçekleştirmektedir.
Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi Görsel Ortamlar Tasarım-Eğitim-Üretim'e aittir. © 2005-2018

ÇİZGELİKEDİ KADINLAR PROJESİ

Bu projenin amacı; fotoğrafı, sanatsal bir anlatım dili olarak kullanan kadın fotoğrafçılarla, atölye türünde bir çalışma seyri izleyerek, toplumsal bir kavrama dayalı üretme süreci yaşamak ve sonunda bir sergi olarak toplumla paylaşmaktır. Projenin yürütüm ilkelerini kabul ederek sonuna değin içinde yer alan kadın fotoğrafçılar ile gerçekleştirilen "Çizgelikedi Kadınlar Projesi", aşağıdaki adımlara dayanmaktadır:

* Katılımda süreklilik: Bu sergide yapıtları bulunan kadın fotoğrafçılar, oluşturulan toplantı takvimi içinde, üretim sürecinin tümünde yer alıyorlar.
* Kavram oluşumu: Bir araya gelmenin ilk aylarında önerilen kavramlar tartışılıp, seçim yapılıyor. Çalışmalar başlangıç noktası olarak "Kimlik" teması etrafında şekilleniyor.
* Düşünsel zemin: Kavramın düşünsel temellerinin oluşturulması sürecinde bu doğrultuda zenginleşmesi için tartışmalar yapılıyor. Konusunda uzman konuklarımızın katıldığı söyleşiler düzenleniyor.
* Tartışma-Eleştiri-Yorum: Fotoğraflar ortaya çıkmaya başladıktan sonra, projeksiyon yöntemiyle izlenilen görüntüler üzerinde, tüm katılımcıların söz sahibi olduğu tartışma-eleştiri-yorum süreci yaşanıyor. Bu aşamada yapıtların olgunlaşması ve yeni yapıtların ortaya çıkması sözkonusu oluyor.
* Sergileme: En son noktada, her katılımcı kendi yorumu doğrultusunda çalışmalarını sonuçlandırıyor ve son olarak da, serginin açılmasına/açılmamasına birlikte karar veriliyor."KENTİNE/KENDİNE BAKMAK"


Bu kavram ile, İzmir kentinin varlığını bir zemin/belge/mekan olarak kabul eden; ancak, İzmir'e ait coğrafya, mimari, nesne, durum, vb. üzerinden çalışılmış fotoğrafların değil; fotoğrafçının kendi öznelliği içinde, kendi imgelem dünyası temelli bir yorumu olan fotoğrafların ortaya çıkması amaçlanmıştır.TEMEL İLKELER
ve UYGULAMA İLKELERİ:


AMAÇ
1.
Bu proje atölyemizde; belirlenen kavrama bağlı olarak programlanacak tartışma toplantıları, söyleşi, sunum, bireysel araştırma ve benzeri tüm düşünsel üretim çalışmalarına; ertesinde de, eleştiriler ışığında gerektiğinde yeniden üretimlerle olgunlaşıncaya değin sürecek fotoğraf üretim süreçlerine katılacak, 35 yaşını aşmamış gençler ile, aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda üretilen özgün fotoğraflardan oluşturulacak bir sergi amaçlanmıştır.

BAŞVURU ve KATILIM
2.
Projede yer almak isteyen gençler, kendi çalışmalarından seçtikleri en az 13X18 (cm) boyutlarında basılmış 5(beş)(*) adet fotoğraflarıyla, karşılıklı kararlaştırılacak günlerde Çizgelikedi'de ayrı ayrı görüşmeye çağırılırlar.

3. Proje başvurusu sırasında, gençlerden (bir A4 sayfasına yazılmış) özgeçmişleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve proje temel ilkeleri ile uygulama ilkelerini kabul ettiklerine dair "Katılım Sözleşmesi"ni imzalamaları istenir.

4. Görüşmeler doğrultusunda seçilen ve proje ilkelerini kabul edip "Katılım Sözleşmesi"ni imzalamış gençler; amaç maddesinde tanımlanan tüm etkinliklere katılmayı ve bunlara ait takvime de sadık kalmayı kabul etmiş olurlar.

SERGİ
5.
Fotoğrafların sonuçlandığına dair son karar Çizgelikedi inisiyatifindedir.
6. İlk sergi Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Galerisi'nde açılır, ayrıca İzmir çevresi ve dışına taşınabilmesi için, Çizgelikedi, girişimlerde bulunur.

GİDERLER
7.
Serginin farklı yerlerde açılması, ilgili materyallerin tasarlanıp bastırılması vb. proje giderleri, Çizgelikedi'nin kurumsal inisiyatifiyle karşılanır.
8. Proje sürecinin sonunda, fotoğrafların sergileme boyutlarında baskı ve standartlaştırılmış(**) paspartu/çerçeve giderlerini, sergide yapıt(lar)ı yer alacak katılımcıların kendileri karşılar. Bunun dışında Çizgelikedi, katılımcılardan proje atölyesinin yürütümüne ait herhangi bir bedel talep etmez.

FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI
9.
Fotoğraf sahibi gençler, proje takvimi sona erinceye değin, yapıtlarını herhangi bir ortamda kullanmaz, paylaşmazlar. Bu sırada fotoğraflara ait tüm kullanım yönetimi Çizgelikedi'dedir. Çizgelikedi, sergilenen fotoğrafları; basılı, sözlü, internet vb. ortamlarda, projeye ait tanıtımlarda ve kendi tanıtımlarında, yapıt sahibini anarak kullanabilir.
10. Fotoğraflar, sergi takvimi sona erdiğinde sahiplerine teslim edilecektir.

(*) Katılmak isteyen gençler ile fotoğrafları eşliğinde tanışmak, projeye dair ayrıntıları görüşmek ve böylece sağlıklı bir başlangıcın adımını atmak amaçlanmaktadır.
(**) 42X92(cm) dikey paspartulu camsız çerçeve içine yerleştirilecek baskı boyutlarına, yapıtlar özelinde karar verilecektir.
Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi'ye aittir. © 2009-2018

ÇİZGELİKEDİ KADINLAR PROJESİ-I

Kimlik ve İktidar Üzerine Bir Fotoğraf Sergisi:

Çizgelikedi'nin çağrısı ile 2007'de gerçekleşen atölye çalışması sonucunda ortaya çıkan ve farklı yaş, deneyim ve mesleklerden 19 kadın katılımcının 29 çalışmasından oluşan sergi, İzmir'in ardından farklı noktalarda da sergilenerek yolculuğunu tamamladı.

o-kim.blogspot.com

Serginin durakları:
MAYIS-AĞUSTOS 2007:
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
; Güzelyalı-İZMİR

KASIM 2007:
İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) İbrahim Zaman Sergi Salonu;
Beyoğlu-İSTANBUL

ŞUBAT 2008:
BAL Ahmet Piriştina Sanat Galerisi; Bornova-İZMİR

MART 2008
Bodrum Bld. Sanat Galerisi;
Bodrum-MUĞLA

NİSAN 2008:
İskenderun Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu;
İskenderun-HATAY

HAZİRAN 2008:
Nail Çakırhan-Halet Çambel Kültür ve Sanatevi;
Akyaka-MUĞLA

Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi'ye aittir. © 2006-2018

 

ÇİZGELİKEDİ KADINLAR PROJESİ-II


Kimlik ve İtaat Üzerine Bir Fotoğraf Sergisi:


Çizgelikedi'nin çağrısı ile 2007 sonunda başlayan ve 2009 Mayıs'ına dek süren bir atölye süreci ile, farklı yaş, deneyim ve mesleklerden 17 kadın katılımcının ortaya koyduğu 32 çalışmadan oluşan sergi, ilk kez (aynı zamanda atölyenin gerçekleştiği mekân da olan) Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'nde kamuoyu önüne çıkmasının ardından; sırasıyla Urla, Karaburun, Eski Foça ve Söke'de izlenime sunuldu.

kimlikveitaat.blogspot.com

Serginin durakları:
MAYIS 2009:
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
;
Güzelyalı-İZMİR

AĞUSTOS 2009:
Urla Bld. Fotoğraf Sanat Evi;
Urla-İZMİR

EYLÜL 2009:
Karaburun Bld. Karikatürlü Ev;
Karaburun-İZMİR

EYLÜL 2009
Foça Bld. Reha Midilli Kültür Merkezi;
Foça-İZMİR

EYLÜL-EKİM 2009:
Söke Bld. Fatma-Suat Orhon Müze ve Sanat Evi;
Söke-AYDIN

MART 2010:
Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi
;
Güzelyalı-İZMİR

Tüm projelerimiz zaman damgası onaylı olup her hakkı Çizgelikedi'ye aittir. © 2007-2018